ZARZĄD

SKŁAD ZARZĄDU:
Prezes: Elżbieta Litewka
Sekretarz: Elżbieta Jasitczak
Zofia Żylińska
Mirosław Jaworski
Leszek Balcerzak
Sebastian Szczerek
Robert Pokuciński
Arkadiusz Stasiorek